Politica de confidențialitate și protecția datelor cu caracter personal

A. INFORMAȚII GENERALE

Această Politică de confidențialitate și protecție a datelor cu caracter personal („Politica”) descrie modalitățile în care noi, S.C. CHOROS NATURAL STONES S.R.L., prelucrăm informațiile aduse la cunoștința noastră, incluzând datele cu caracter personal care sunt colectate prin intermediul acestui website atunci când acesta este utilizat de dumneavoastră.

Societatea S.C. CHOROS NATURAL STONES S.R.L. are sediul social în București, Calea Griviței, nr. 174B, Sector 1,esteînmatriculată la Registrul Comerțului sub nr. J40/7240/21.04.2008, având C.U.Î. 23764589, și este responsabilă de prelucrarea datelor cu caracter personal pe care le colectăm direct de la dumneavoastră sau din alte surse.

www.doorsystem.ro este website-ul oficial al S.C. CHOROS NATURAL STONES S.R.L., creat pentru o mai bună informarea utilizatorilor website-ului cu privire la produsele pe care le executăm și comercializăm (uși de exterior și interior, securizate, antiefracție și antifoc),precum și pentru asigurarea unei comunicări eficiente cu clienții. În general, intenția noastră este de a colecta datele cu caracter personal care sunt furnizate în mod voluntar de către vizitatorii website-ului nostru și care sunt necesare pentru a putea oferi acces la informații privind produsele societății.

Vă rugăm să citiți cu atenție această Politică pentru a afla mai multe informații despre modul în care prelucrăm informațiile aduse la cunoștința noastră, incluzând datele cu caracter personal care sunt colectate prin intermediul acestui website atunci când acesta este utilizat de dumneavoastră. Politica noastră de confidențialitate și protecția datelor cu caracter personal se aplică oricărui vizitator sau utilizator al website-uluiS.C. CHOROS NATURAL STONES S.R.L.:www.doorsystem.ro.

S.C. CHOROS NATURAL STONES S.R.L. se angajează să respecte prevederile Regulamentului UE 679/2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date prin luarea unor măsuri tehnice și organizatorice adecvate, destinate să punăîn aplicare în mod eficient principiile de protecție a datelor.

B. CATEGORIILE DE DATE CU CARACTER PERSONAL PRELUCRATE

Puteți utiliza site-ul nostru fără a dezvălui date cu caracter personal. Cu toate acestea, pentru a ne putea contacta în vederea transmiterii mesajelor/ solicitărilor/ sesizărilordumneavoastră, vi se va solicita furnizarea acestuitip de date.

Prin urmare, colectăm date cu caracter personal prin utilizarea formularului de contact din cadrul website-ului pe care îl regăsiți la secțiunea ”CONTACT”.

Nefurnizarea oricăreia dintre informațiile și datele cu caracter personal solicitate poate conduce la imposibilitatea contactării și transmiterii mesajelor, solicitărilor, sesizărilor formulate de dumneavoastră prin intermediul website-ului nostru.

Datele solicitate cu ocazia utilizării acestui mijloc de comunicare sunt:numele, adresa de e-mail și numărul de telefon.

De asemenea, este posibil să colectăm informații tehnice despre utilizatorii website-ului prin mijloace automate - module cookie sau alte tehnologii similare (web beacons, web server logs, s.a), informații precum: adresa IP, sistemul de operare, navigatorul de internet, anunțurile pe care ați dat click, locația, paginile web pe care le accesați pe website-ul nostru, în vederea administrării sistemului. Acestea sunt date statistice referitoare la acțiunile și tiparele de navigare ale utilizatorilor noștri și nu identifică direct o anumită persoană. Cookie-urile și alte tehnologii similare ne ajută să îmbunătățim website-ul și să oferim un conținut mai bun șipersonalizat. Pentru mai multe informații despre utilizarea cookie-urilor pe website, vă rugăm să consultați Politica privind cookie-urile disponibilă pe website-ul nostru.

C. SCOPURILE PRELUCRĂRII D. TEMEIURILE PRELUCRĂRII

Temeiul legal al prelucrării datelor cu caracter personal conform scopurilor mai sus indicate este:

E. DURATA PRELUCRĂRII DATELOR CU CARACTER PERSONAL

S.C. CHOROS NATURALES STONES S.R.L. prelucrează date cu caracter personal doar pe durata necesară pentru îndeplinirea scopurilor de prelucrare mai sus menționate,iar ulterior exclusiv pentru respectarea cerințelor legale în vigoare și pentru protejarea drepturilor legale și a intereselor societății noastre.

Imediat după încheierea perioadei aplicabile de stocare, datele vor fi șterse sau distruse. Informațiile colectate de cookies sunt stocate timp de _____luni în vederea realizării de analize și rapoarte legate de performanța website-ului. Ele vor fi șterse ulterior acestei perioade. În cazul prelucrării datelor în baza consimțământului privind transmiterea de informări, datele vor fi prelucrate până la momentul dezabonării dumneavoastră respectiv retragerea consimțământului dumneavoastră.

F. TRANSMITEREA/DEZVĂLUIREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Pentru îndeplinirea scopurilor de prelucrare,S.C. CHOROS NATURAL STONES S.R.L.poate dezvălui datele dumneavoastră cu caracter personal către parteneri, către terțe persoane sau entități care sprijină desfășurarea activității societății noastre prin intermediul website-ului, precum furnizori de servicii IT (mentenanță, dezvoltare software), furnizori de servicii marketing, de servicii de contabilitate, de arhivare, de servicii juridice, altor companii/furnizori de produse sau materiale necesare procesului de producție, ori la solicitarea organelor fiscale sau altor autorități competente de control ale statului, în baza și limitele prevederilor legale și ca urmare a unor cereri expres formulate.

Datele cu caracter personal nu vor fi transferate în state din afara Uniunii Europene.

G. DREPTURILE DUMNEAVOASTRĂ

În conformitate cu prevederile Regulamentului UE 679/2016 privind prelucrarea datelor cu caracter personal a persoanelor fizice și privind libera circulație a acestor date, beneficiați de următoarele drepturi:

Aveți dreptul de a vă opune în orice moment, în mod gratuit și fără nicio justificare ca datele dumneavoastră cu caracter personal să fie prelucrate în scop de reclamă, marketing și publicitate sau să fie dezvăluite unor terți într-un asemenea scop.

H. CUM PROTEJĂM DATELE CU CARACTER PERSONAL

S.C. CHOROS NATURAL STONES S.R.L., pune în aplicare măsuri de siguranță administrative, tehnice, organizatoriceși fizice pentru a proteja datele dumneavoastră cu caracter personalîmpotriva distrugerii accidentale, ilegale sau neautorizate, pierderii, alterării, accesării, comunicării sau utilizăriiîn alte scopuri.

I. ACTUALIZAREA POLITICII NOASTRE

Continutul acestei Politici poate fi actualizat periodic, prin republicarea versiunii revizuite în pagina pe care o vizualizați la acest moment. În cazul unor modificări semnificative vă vom informa despre acestea prin note de informare ușor vizibile postate pe website-ul nostru, indicând la începutul documentului când a fost făcută cea mai recentă actualizare. Versiunea revizuită intrăîn vigoare la data publicării pe website. Responsabilitatea de a verifica conținutul acestei pagini pentru a fi la curent cu cea mai recentă versiune a acestui document vă revine în totalitate.

J. CUM NE PUTEȚI CONTACTA

Dacă aveți întrebări sau comentarii despre prezenta Politicăde confidențialitate privind prelucrarea datelor cu caracter personal, dacă doriți să vă exercitați drepturile sau să actualizăm datele cu caracter personal pe care le deținem despre dumneavoastră, vă rugăm să ne scrieți la adresasediului social al societății S.C. CHOROS NATURAL STONES S.R.L. din București, Calea Griviței, nr. 174B, Sector 1, sau prin e-mail la :info@doorsystem.ro.